Årsmöte, seminarium och middag

Klockan 18:00-20:00 (med möjlighet till att delta på gemensamt seminarium och mysig middag innan med start 15:30). Plats: Akademigatan 3, Hus U, Campus Östersund.

Kallelse till årsmöte

Klockan 18:00-20:00 (med möjlighet till att delta på gemensamt seminarium och
middag innan med start 15:30)

Plats: Akademigatan 3, Hus U, Campus Östersund.
(Det erbjuds även möjlighet att vara med digitalt, meddela då detta i anmälan.)

Anmälan till Årsmötet samt deltagande i seminariet och middagen sker till
ingrid@sjoskogfjall.se senast 18/4. Uppge ev. specialkost.

Rösta
Alla deltagare som representerar medlem som är kommun, organisation, företag eller
förening behöver en fullmakt för att rösta i respektive årsmöte (bifogas). Enskilda
medlemmar (privatpersoner) kan rösta utan fullmakt.

Varmt välkomna!

Program
15:30 – Presentation av verksamheten

15:40 – Projektpresentationer

Kevin Denham– projektledare för Jamtli Living University
där ambitionen är att ta fram en ny stadsdel där stads- och landsbygdmässiga
kvalitéer integreras på ett kreativt sätt och berikar varandra.

Wilhelm Skoglund och Claudio Marciano
– projektet Ruralscapes
där samverkan mellan främst Kalabrien och Jämtland/Härjedalen är i fokus.
Projektet behandlar frågor om faktorer inom den kulturella och kreativa sektorn
och dess korsning med turism.

16:30 – Utvärdering av Leader Sjö, Skog och Fjäll – slutsatser och rekommendationer framåt
Jane Magnusson, Klyo Consulting AB och Helena Lindahl, Leader

17:00-18:00 Enklare middag och nätverkande

18:00-20:00 Årsmöten Leader Sjö, Skog & Fjäll och Leader Grogrund

Årsmöteshandlingar

Kallelse årsmöte Leader Grogrund och Leader Sjö, skog & fjäll samt dagordningar (PDF)
Förslag till ändring av stadgar för Leader Grogrund (PDF)
Valberedningens förslag Leader Grogrund & Sjö, Skog & Fjäll (PDF)
Verksamhetsberättelse Leader Sjö, skog & fjäll 2022 (PDF)
Förslag till ändring av stadgar Leader Sjö, skog & fjäll (PDF)
Nomineringskommittéens förslag till valberedning Grogrund (PDF)
Stadgar Leader Sjö, Skog & Fjäll (PDF)
Stadgar Grogrund (PDF)