Bedömning av LAG-styrelsen

Inkomna kompletta ansökningar bedöms av LAG-styrelsen.