Extra årsmöte

Extra årsmöte kl.16:15-16:45 (stadgeändring). Möjlighet att delta på plats eller digitalt.

Kallelse till Extra årsmöten

Torsdagen 1 juni 2023 kl.16:15-16:45
Plats: Höglunda gård, Skanderåsen 615, Bergs kommun (hitta hit)

Det erbjuds även möjlighet att vara med digitalt, meddela då detta i anmälan.
Anmälan till extra årsmöte sker till ingrid@sjoskogfjall.se senast 30/5.

Rösta: Alla deltagare som representerar medlem som är kommun, organisation, företag eller förening behöver en fullmakt för att rösta i respektive årsmöte. Enskilda medlemmar (privatpersoner) kan rösta utan fullmakt.

Kallelse inkl. föreslagen stadgeändring (PDF)
Stadgar Leader Grogrund ideell förening (PDF)