LAG-styrelsemöte

Fysiskt möte någonstans i Krokoms kommun. Bedömning av inkomna kompletta ansökningar.