LAG-styrelsemöte

Fysiskt möte någonstans i Åre kommun. Bedömning av inkomna kompletta ansökningar.