LAG-styrelsemöte

Fysiskt möte någonstans i Härjedalens kommun. Bedömning av inkomna kompletta ansökningar.