LAG-styrelsemöte

Fysiskt 2-dagars möte någonstans i Bergs kommun (27-28/11). Bedömning av inkomna kompletta ansökningar samt strategiarbete.