Om oss

Leader Grogrund är en ideell förening som ska ge näring till goda idéer så att de kan växa sig starka och bärkraftiga. 

Vad är leadermetoden

Landsbygdsutveckling genom de som bor och verkar i ett område

Det finns leaderområden i hela Europa. Leader bygger på lokalt förankrade idéer och lösningar där näringsliv, föreningar och offentliga organisationer arbetar tillsammans. Grundtanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område.

Leader beviljar projektstöd för landsbygdsutveckling. Under perioden 2023–2027 finns totalt 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling. 

Till grund för allt stöd som fördelas ligger leadermetoden – en metod där lokal förankring och engagemang står i centrum.

Om vår förening

Leader Grogrund

Organisationsnummer: 802541-4452
Säte: Åre kommun
Adress: Kurortsvägen 20 B, 837 52 Åre

Det finns plats för er. Bli medlem.

Som medlem i föreningen Leader Grogrund har ni rösträtt på årsstämman och är även valbar till styrelsen. Till medlem i föreningen antas juridiska personer som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen som antar medlemmar.

vår vision, våra mål och strategi

Enkelt och roligt att driva utvecklingsarbete för hållbara landsbygder

Leader Grogrund skall vara katalysatorn för landsbygdsutveckling, ge näring så att goda idéer och initiativ kan växa sig starka och bärkraftiga. Det innebär en positiv syn på nytänkare och en tro på landsbygders egen förmåga att hitta vägen till hållbar utveckling utifrån sina förutsättningar. Framtiden är redan här, den är dynamisk och full av möjligheter för ett enkelt, roligt och hållbart landsbygdsliv, oavsett vem du är och hur du väljer att leva.

Utvecklingskontoret

Vår personal

Föreningens personal har till uppgift att stötta och coacha personer och organisationer med idéer som utvecklar platser i Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åre eller Östersunds kommuner.

Vi har bred kunskap om finansiering och stöd till utvecklingsidéer inom vårt leaderområde – välkomna att höra av er!

finansiering och Beslutsfattande organ

Var kommer pengarna ifrån och vem tar beslut?

Leader Grogrund finansieras av EU, staten, våra kommuner (Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund) samt Region Jämtland Härjedalen. Föreningar, företag eller kommuner kan söka pengar för att genomföra projektidéer. De som beslutar om vilka som får pengar är Leader Grogrunds styrelse (Local action group). I styrelsen sitter personer från näringslivet, föreningar och kommunerna i leaderområdet.