ValberedningEN

Valberedningen

Peter Jansson

Sammankallande
Offentlig sektor / Åre kommun
Maila Peter

Sonja Wredendal

Offentlig sektor / Bergs kommun

Karin Ernehed

Privat sektor / Krokoms kommun

Linnea Rohlin

Ideell sektor / Härjedalens kommun

Jean-Luc Kabisa

Privat sektor / Östersunds kommun