LAG-styrelsemöte

LAG-styrelsemöte med fokus på strategi (ej bedömning).