Alla beviljade projekt inom vårt leaderområde

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Sökande skall knyta ihop områdets stigar för att förbättra säkerheten, främja lokal ekonomisk tillväxt, hållbar naturturism & naturvård samt bevara biologisk mångfald och kulturarv.…

Anläggning av en bro som sammanbinder byn till en helhet, och ökar tillgängligheten till friluftslivet för alla året om och knyter samman skidspår, skoterleder, strövområden och spårcentral året om.…

Kartlägga behov, intresse och förutsättningar för en digital marknadsplats där entreprenörer kan söka investerare.…

Syftet med projektet är att möta barn och ungdomars behov och skapa förutsättningar för ett nytt nyttjande av hembygdsgårdens lokaler.…

Syftet med projektet är att sätta upp ett utegym för att öka den fysiska hälsan och sammanhållningen i byn.…

Sökande vill öka besöksnäringen genom att investera i vädersäkrade utomhusmiljöer som möjliggör mottagande av större grupper.…

Syftet med projektet är utveckla verksamheten för att öka besöksantalet och förutsättningarna för föreningen att utarrendera Hamncaféet, vandrarhem och ställplats.…

Projektet ska ta fram ett ramverk för hur hängbroar för det rörliga friluftslivet ska konstrueras och byggas på ett rationellt vis.…

Anläggning av en året-runt-idrottshall för att skapa ökade förutsättningar för framför allt barn och ungdomar att komma i rörelse.…

Projektägarna vill skydda de lokala öringstammarna från främmande stammar från andra vatten från andra delar av Sverige då det finns en brist på sättfisk i Härjedalen.…

Syftet med projektet är dels att öka den biologiska mångfalden i området, underlätta för pollinatörer, öka gemenskapen i bygden samt vara en hälso- och friskvårdsinsats.…

Projektet ska skapa förutsättningar för att öka antalet småskaliga trädgårdproducenter genom att stärka kunskap kring trädgårdsodling i zon norr.…

Upprustning av befintliga sommar och vinterleder samt nya hållbara leder. Investering av miljövänliga maskiner för skötsel av leder samt bygge av grillplatser och vindskydd.…

Alla beviljade projekt i tidigare programperiod. Kika in och bli inspirerad.…