Så går det till

Fyra steg från idé till avslut

Steg 1

Komma igång

Kan leaderstöd passa för din idé? Vilka grundkrav finns, vilka teman och stödtyper är sökbara? Testa din idé och bolla den sedan med oss genom att skicka in en intresseanmälan.

Steg 2

Skriva ansökan

När du fått återkoppling på din idé från oss och ni har en godkänd fullmakt är det dags att göra en ansökan hos Jordbruksverket. När ansökan är komplett och bedömningsbar tar LAG-styrelsen beslut. 

Steg 3

Genomföra

Innan projektstart vill vi ha ett gemensamt startmöte där vi tillsammans går igenom vad du behöver tänka på. Krav på särredovisning, användande av logotyp, delredovisningar m.m.

Steg 4

Slutredovisa

När projektet är genomfört, men i god tid innan slutdatum, ska du söka slututbetalning. Vid slutrapportering kommer du att få beskriva vad du har gjort och svara på frågor om bland annat mål och resultat.