Projektstöd till unga

Har du en projektidé där du utgår från vad unga har för ideér och drömmar om platserna där de bor?

Sök pengar till ett projekt som stöttar ungas idéer!

Leader Grogrund vill engagera unga som är 25 år eller yngre och skapa möjligheter för dem att driva projekt utifrån sina behov och intressen. Har du en projektidé som engagerar unga från start?

För dig som jobbar med unga i en förening eller annan organisation är det möjligt att söka pengar för att genomföra olika projektidéer där ni samarbetar med någon annan som också får nytta av insatsen.

Fokus på unga –  vad innebär det?

Projekt som söks med fokus på unga ska involvera unga från första start.

Leader Grogrund vill förbättra ungas relation till platsen de bor på, stärka känslan av att vara delaktiga i lokalsamhället och öka framtidstron. Projekten ska därför syfta till att ta vara på ungas kreativitet, ge dem möjlighet att leda sina egna aktiviteter och utveckla sina roller i den lokala landsbygdsutvecklingen.

En viktig del av projekten ska vara att synliggöra ungas engagemang via olika kommunikationsaktiviteter. Genom att kunna följa ungas engagemang i bygderna, breddas bilderna av vilka unga på landsbygderna är och vilka idéer och drömmar de brinner för. Det tänker vi skapar stolthet och attraktionskraft för landsbygderna som helhet!

Hitta inspiration!

Runt om i Sverige har Leader delat ut pengar till olika ungdomsprojekt.

Så här har andra gjort:

Vill du veta mer? Prata med Helena

Helena är projektledare för en förstudie om unga. Har du frågor eller vill bolla en idé ta gärna kontakt med henne.

Mail: helena@leadergrogrund.se
Mobiltelefon: 070-2510116