Steg 2: Ansöka

Har du läst igenom vad du kan söka pengar för och varit i kontakt med oss på utvecklingskontoret?
Perfekt – då är du redo att skicka in en ansökan.

Inför er ansökan

Börja alltid med att kontakta oss på utvecklingskontoret. Ansökan görs i Jordbruksverkets system men vi hjälper dig igång och är sedan ditt bollplank under hela processen.

Inför ansökningstillfället behöver du ha förberett all dokumentation och för att säkerställa att du inte missar något kan du ta hjälp av dessa tips.

har du läst igenom vad du kan söka pengar för och varit i kontakt med oss på utvecklingskontoret?

Hoppsan – jag har glömt steg 1: Kom igång.

Kan leaderstöd passa för din idé? Vilka grundkrav finns, vilka teman och stödtyper är sökbara? Testa din idé och bolla den sedan med oss genom att skicka in en intresseanmälan.

Ja, jag har varit i kontakt med utvecklingskontoret.

Nu vill jag skicka in en ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

budget – viktigt att veta

Du behöver ta fram en väl genomarbetad budget 

Ansökan skall kompletteras med en väl genomarbetat budget. En budget som är kopplad till din aktivitetsplan. (Mallar för nedladdning hittar du lite längre ner på den här sidan.)

Observera att du under genomförande INTE kan ta andra kostnader än som de som finns i beviljad budget.

Att tänka på gällande moms: Är föreningen/företaget/organisationen momsredovisningsskyldig eller ej? Om du väljer att ange kostnader inklusive moms i din budget kan du ej dra av momsen hos Skatteverket.

I din budget så väljer du att ansöka om pengar inklusive eller exklusive moms. Vid ansökan om utbetalning är det viktigt att välja detsamma.

instruktionsfilm

En rundtur i Jordbruksverkets e-tjänst

Leader Östra Skåne har tagit fram en instruktionsfilm där verksamhetsledare Jeanette Junge guidar er igenom hela processen vid en registrering av en ansökan i Jordbruksverkets system.

 

fullmakt

Bestäm vem/vilka som ska representera föreningen/ företaget/ organisationen och ansök om fullmakt i god tid.

De/den som skall skriva själva ansökan i e-systemet måste först ha skickat in en fullmakt och fått denna godkänd av Jordbruksverket.

Kom ihåg att bocka i samtliga rutor:

När fullmakten är godkänd kommer föreningen/företagets/organisationens namn att komma fram när du loggat in på Mina sidor och valt ”en kund, mitt bolag eller annan”. Det går inte att ansöka som privatperson.

Hur bedöms din ansökan?

När utvecklingskontoret anser att din ansökan är komplett kan den gå vidare till LAG-styrelsen.

Ansökan poängsätts utifrån givna bedömningskriterier. Om LAG-styrelsen väljer att prioritera ansökan så fastställer de stödnivå och stödbelopp samt motiverar varför. En ansökan kan även avslås eller återremitteras. Ett beslut i LAG-styrelsen kan inte överklagas.

Det är dock Jordbruksverket som tar det formella och slutgiltiga beslutet.