Allhallen

Om projektet

Projektet söker stöd för att genomföra de mark- och grundarbeten som krävs för att uppföra en fullstor inomhushall. 

Detta projekt är således ett delprojekt i en större satsning som ska resultera i en fullstor idrottshall där resterande investeringar finansieras av bl.a. Arvsfonden, Region JH och Krokoms kommun (redan beviljade medel). Den totala summan för hela hallen är 27 miljoner kr, inkluderat det delprojekt som söks av Leader.

Syftet med projektet är skapa ökade förutsättningar för framför allt barn och ungdomar att komma i rörelse genom att anlägga en idrottshall för året-runtbruk.

Efter projekttiden skall ett driftbolag sköta driften av anläggningen och finansieras främst genom driftbidrag, sponsorer och uthyrning. Ett tioårigt nyttjanderättsavtal upprättas med kommunen. 

LAG-styrelsens motivering

”Projektet prioriteras då det leder till ökad platsattraktivitet genom utveckling av de lokala föreningarna och skapandet av en plats där man framför allt höst, vinter och vår kan utöva fotboll, men också andra aktiviteter för många olika målgrupper. Det medverkar till att lösa samhällsutmaningen med att framför allt unga rör sig för lite.

Om projektet

Projekt pågår till
240831

Projektägare
Krokom Dvärsätt Idrottsförening

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
 1 725 000 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
775 000 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.
Egen privat medfinansiering 2 012 187 kronor.