Kan vi stötta din idé?

Vi ger näring till goda idéer genom pengar, coaching, kunskap och bra nätverk.

Vi tar nu endast emot ansökningar gällande ”Projektstöd till unga” inom temat ”Utveckla idébärare och idéer”. Övriga teman har ansökningsstopp tillsvidare.

Du vet bäst hur din plats kan utvecklas. Hos Leader Grogrund kan företag, föreningar och organisationer söka pengar till landsbygdsutveckling! Vi ger näring till goda idéer genom coaching, pengar, kunskap och bra nätverk. Tillsammans skapar vi en hållbar och attraktiv landsbygd vi är stolta över. Har du idéer som utvecklar platser i Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åre eller Östersunds kommuner?

Så går det till

Komma igång

Kan leaderstöd passa för din idé? Vilka grundkrav finns, vilka teman och stödtyper är sökbara? Testa din idé och bolla den sedan med oss genom att skicka in en intresseanmälan.

 

Skriva ansökan

När du fått återkoppling på din idé från oss och ni har en godkänd fullmakt är det dags att göra en ansökan hos Jordbruksverket. När ansökan är komplett och bedömningsbar tar LAG-styrelsen beslut. 

Genomföra

Innan projektstart vill vi ha ett gemensamt startmöte där vi tillsammans går igenom vad du behöver tänka på. Krav på särredovisning, användande av logotyp, delredovisningar m.m.

 

Slutredovisa

När projektet är genomfört, men i god tid innan slutdatum, ska du söka slututbetalning. Vid slutrapportering kommer du att få beskriva vad du har gjort och svara på frågor om bland annat mål och resultat.

 

Vad kan du söka pengar för?

Vi har fyra teman som ska prioriteras 2023–2027:

  • Stärka det lokala entreprenörskapet
  • Mobilisering och nya funktioner
  • Utveckla den lokala resursen
  • Utveckla idéer och idébärare

Projekt Leader Sjö, skog & fjäll

En massa bra idéer har genomförts i vårt område. Inspireras av alla beviljade projekt.

Vad är Leadermetoden?

Stöd för landsbygdsutveckling

Leader beviljar projektstöd för landsbygdsutveckling. Under perioden 2023–2027 finns totalt 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling. 

Till grund för allt stöd som fördelas ligger leadermetoden – en metod där lokal förankring och engagemang står i centrum.

Projekt

Digitalisering av Fjällfararnas Vita och Gröna band

Sökande ska att ta ett nytt, viktigt utvecklingssteg för verksamheten och skapa möjlighet för betydligt fler fjällfarare att genomföra Vita eller Gröna Bandet genom att kunna dela upp den långa turen i delsträckor.

Kulturstigar runt Handöl

Sökande skall knyta ihop områdets stigar för att förbättra säkerheten, främja lokal ekonomisk tillväxt, hållbar naturturism & naturvård samt bevara biologisk mångfald och kulturarv.

Friluftsbro

Anläggning av en bro som sammanbinder byn till en helhet, och ökar tillgängligheten till friluftslivet för alla året om och knyter samman skidspår, skoterleder, strövområden och spårcentral året om.

Lokalfinansiering för att stärka det lokala entreprenörskapet, förstudie

Kartlägga behov, intresse och förutsättningar för en digital marknadsplats där entreprenörer kan söka investerare.

Häggenås hembygdsförening

Syftet med projektet är att möta barn och ungdomars behov och skapa förutsättningar för ett nytt nyttjande av hembygdsgårdens lokaler.

Utegym i Vemhån

Syftet med projektet är att sätta upp ett utegym för att öka den fysiska hälsan och sammanhållningen i byn.

Utveckling av Strandgården pensionat

Sökande vill öka besöksnäringen genom att investera i vädersäkrade utomhusmiljöer som möjliggör mottagande av större grupper.

Utveckla ArveMuseets resurser, genom folkbildning och förnyelse

Syftet med projektet är utveckla verksamheten för att öka besöksantalet och förutsättningarna för föreningen att utarrendera Hamncaféet, vandrarhem och ställplats.

Hängbro för det rörliga friluftslivet

Projektet ska ta fram ett ramverk för hur hängbroar för det rörliga friluftslivet ska konstrueras och byggas på ett rationellt vis.

Allhallen

Anläggning av en året-runt-idrottshall för att skapa ökade förutsättningar för framför allt barn och ungdomar att komma i rörelse.

Förstudie att bygga landbaserad odling av sättfisk

Projektägarna vill skydda de lokala öringstammarna från främmande stammar från andra vatten från andra delar av Sverige då det finns en brist på sättfisk i Härjedalen.

Bekämpning av blomsterlupiner i Åkersjön – Högrun

Syftet med projektet är dels att öka den biologiska mångfalden i området, underlätta för pollinatörer, öka gemenskapen i bygden samt vara en hälso- och friskvårdsinsats.

Region Jämtland Härgedalen
Bergs kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Åre kommun
Östersunds kommun