Kan vi stötta din idé?

Vi ger näring till goda idéer genom pengar, coaching, kunskap och bra nätverk.


Vi tar emot ansökningar under perioden 28:e augusti – 11:e september
Fler ansökningsomgångar ser du i kalendern nedan.

Du vet bäst hur din plats kan utvecklas. Hos Leader Grogrund kan företag, föreningar och organisationer söka pengar till landsbygdsutveckling! Vi ger näring till goda idéer genom coaching, pengar, kunskap och bra nätverk. Tillsammans skapar vi en hållbar och attraktiv landsbygd vi är stolta över. Har du idéer som utvecklar platser i Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åre eller Östersunds kommuner?

Vår hemsida är under uppbyggnad och kan innehålla felaktigheter. Ta gärna kontakt med oss om du har några funderingar.

Så går det till

Komma igång

Kan leaderstöd passa för din idé? Vilka grundkrav finns, vilka teman och stödtyper är sökbara? Testa din idé och bolla den sedan med oss genom att skicka in en intresseanmälan.

 

Skriva ansökan

När du fått information av oss inom vilket tema din idé passar är det dags att göra en ansökan hos Jordbruksverket. När ansökan är komplett och bedömningsbar tar LAG-styrelsen beslut. 

Genomföra

Innan projektstart vill vi ha ett gemensamt startmöte där vi tillsammans går igenom vad du behöver tänka på. Krav på särredovisning, användande av logotyp, delredovisningar m.m.

 

Slutredovisa

När projektet är genomfört, men i god tid innan slutdatum, ska du söka slututbetalning. Vid slutrapportering kommer du att få beskriva vad du har gjort och svara på frågor om bland annat mål och resultat.

 

Vad kan du söka pengar för?

Vi har fyra teman som ska prioriteras 2023–2027:

  • Stärka det lokala entreprenörskapet
  • Involvera fler för att lösa våra samhällsutmaningar
  • Utveckla våra lokala resurser
  • Utveckla idéer och idébärare

Projekt Leader Sjö, skog & fjäll

En massa bra idéer har genomförts i vårt område. Inspireras av alla beviljade projekt.

Vad är Leadermetoden?

Stöd för landsbygdsutveckling

Leader beviljar projektstöd för landsbygdsutveckling. Under perioden 2023–2027 finns totalt 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling. 

Till grund för allt stöd som fördelas ligger leadermetoden – en metod där lokal förankring och engagemang står i centrum.

Region Jämtland Härgedalen
Bergs kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Åre kommun
Östersunds kommun