Friluftsbro

Om projektet

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till naturen och friluftslivet på ett säker och tryggt sätt, för alla i Sonfjällsbygden året runt.

När projektet är avslutats skall det finnas en friluftsbro över Ljusnan som sammanbinder byn och skall kunna nyttjas av gemene man året om. Genom samarbete med våra olika partners och deras behov har närliggande området anpassats för att skapa möjligheter att kunna genomföra olika aktiviteter och arrangemang i bygden.

LAG-styrelsens motivering

”Projektet prioriteras av LAG-styrelsen med motiveringen att det är en väl genomarbetad ansökan som föregåtts av ett brett samarbete. Etableringen av bron skapar mervärden för bygden i mer än den fysiska investeringen då bron skapar möjligheter till samverkan mellan bygdens föreningar samt bidrar till en attraktiv bygd.

Om projektet

Projekt pågår till
251231

Projektägare
Hede företagargrupp

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
1 725 000 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
75 000 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.
Egen privat medfinansiering 90 000 kronor.
Annan offentlig medfinansiering 700 000 kronor.