Häggenås hembygdsförening

Om projektet

Syftet med projektet är att möta barn och ungdomars behov och skapa förutsättningar för ett nytt nyttjande av hembygdsgårdens lokaler. Dessutom vill sökande genom att modernisera hembygdsgården uppmuntra till cirkulärt, långsiktigt resurseffektivt och hållbart tänkande och agerande. 

LAG-styrelsens motivering

”LAG-styrelsen prioriterar projektet med motiveringen att projektet skapar förutsättningar för ett nytt nyttjande av hembygdsgårdens lokaler som ska leda till lärande och erfarenhetsutbyte över generationsgränserna.

Om projektet

Projekt pågår till
241231

Projektägare
Häggenås hembygdsförening

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
931 330 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
418 423 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid och ideella resurser.