Utegym i Vemhån

Om projektet

Syftet med projektet är att sätta upp ett utegym för att öka den fysiska hälsan och sammanhållningen i Vemhån.

När utegymmet är monterat och klart under sommaren 2024 skall det direkt kunna nyttjas av besökare.

LAG-styrelsens motivering

”LAG prioriterar projektet därför att styrelsen anser att projektet bidrar till gemenskap, ökade möjligheter till bättre hälsa, välmående och sammanhållning.

Om projektet

Projekt pågår till
240930

Projektägare
Vemhåns idrottsklubb

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
216 346 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
97 199 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid och idella resurser.