Utveckla ArveMuseets resurser, genom folkbildning och förnyelse

Om projektet

Syftet med projektet är utveckla verksamheten för att öka besöksantalet och förutsättningarna för föreningen att utarrendera Hamncafé, vandrarhem och ställplats.  

Mål efter projektslut är att ArveMuseet är utbyggt och inrett med nya utställningar. Smedja är byggd och inredd, och kurser planerade. Undervisningslokal är uppbyggd och försökskurs genomförd. 

På lång sikt har de ökat besökstalet till 3000-4000 museibesökare och därmed fått bättre förutsättningar för åretruntverksamhet som kan arrenderas ut och drivas av en egenföretagare. Denna företagare kommer att tillsammans med de ideellt arbetande kulturarbetarna kunna göra anläggningen ännu bättre och öka besöksantalet ytterligare. 

LAG-styrelsens motivering

”Projektet prioriteras då det bidrar till lärande över generationsgränserna, förstår sig på teknikutveckling samt skapar nya besöksanledningar och en breddad verksamhet. Projektet bidrar också till ökad attraktion och museets utveckling. På sikt skapas nya arbetstillfällen.

Om projektet

Projekt pågår till
260430

Projektägare
Föreningen bevara ångaren Östersund

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
1 639 440 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
236 560 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid och ideella resurser.
Egen privat medfinansiering 900 000 kronor.
Övrigt offentligt stöd 500 000 kronor.