Utveckling av Strandgården pensionat

Om projektet

Syftet med projektet är att komplettera befintlig verksamhet och få en till intäktskälla som stärker företaget samtidigt som det finns ett behov av bastu som efterfrågas av gästerna och vädersäkra ytor så att man kan ha fler aktiviteter för större grupper för olika events, middagar och kurser. 

När projektet är avslutat ska det finnas en grillkåta med bastu och ett tipitält placerat på Strandgårdens ägor intill vattnet. 

LAG-styrelsens motivering

”LAG-styrelsen prioriterar projektet då styrelsen anser att projektet kommer att möjliggöra att nya upplevelser kan
erbjudas besökare och bybor i området. Investeringen möjliggör också att lokala företag kan anordna konferenser, utbildningar och läger.

Om projektet

Projekt pågår till
241231

Projektägare
Himokape AB

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
200 000 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
0 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.
Egen privat medfinansiering 90 000 kronor.