Integritetspolicy

Leader Grogrunds hantering av personuppgifter.

Information enligt GDPR

Leader Grogrund strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, e-post, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. 

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev

De uppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev om Leader Grogrund verksamhet sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Leader Grogrunds utvecklingskontor.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.