LAG-styrelsemöte

Fysiskt möte i någon av våra kommuner. Strategiarbete.