Leader Sjö, Skog & Fjäll
Beviljade projekt 2014-2023

Om tidigare programperiod

Leader Sjö, Skog & Fjäll är namnet på den ideella förening som under EU:s programperiod 2014-2020 (förlängt till 2024) har genomfört den lokala utvecklingsstrategin som LAG-styrelsen tog fram för vårt område.

Inom Leader Sjö, Skog & Fjäll har det varit möjligt att söka stöd från tre fonder: Landsbygdsfonden, Socialfonden & Regionalfonden.

Det är ej längre möjligt att söka stöd från Leader Sjö, Skog & Fjäll.

För att se alla beviljade projekt, vissa pågår ända fram till 2024, besök gärna sjoskogfjall.se .

Projekt

”Leader hjälpte oss att förverkliga våra idéer”

Om leader sjö, skog & fjäll

Projektperiod
2014-2024

Alla beviljade projekt 
www.sjoskogfjall.se

Om finansieringen

Total stödumma som har fördelats
76 798 632 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur
Landsbygdsfonden, Socialfonden samt Regionalfonden